Ngân hàng Bắc Á: 9 tháng lãi 482 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm về 0,68%

0
61

Tổng số nợ xấu của ngân hàng Bắc Á đến cuối tháng 9/2017 là 356 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,68%, giảm so với mức 0,8% tại thời điểm đầu năm.

Trong quý III/2017, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 422 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các hoạt động kinh doanh khác đều đạt kết quả tốt hơn, duy chỉ có hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư bất ngờ lỗ hơn 16 tỷ trong khi cùng kỳ vẫn lãi.

Kết thúc quý III, Bắc Á ghi nhận 187 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của Bắc Á là 1.212 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 482 tỷ đồng và sau thuế đạt 386 tỷ đồng, tăng 24%.

Tính đến cuối tháng 9/2017, tổng tài sản của ngân hàng đạt 85 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 52 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3%. Tiền gửi của khách hàng đạt 63 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7%.

Tổng số nợ xấu đến cuối tháng 9/2017 là 356 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,68%, giảm so với mức 0,8% tại thời điểm đầu năm. Bắc Á được xem là ngân hàng duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống ngân hàng hiện nay.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here