Techcombank tăng trưởng quý thứ 15 liên tiếp, lợi nhuận đạt kỷ lục 5.661 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

0
269

Trong quý 2/2019 lợi nhuận trước thuế của Techcombank hợp nhất đạt trên 3.000 tỷ. Dù có quý tăng thứ 15 liên tiếp nhưng tốc độ đang chậm lại. Thậm chí tính riêng ngân hàng mẹ thì quý 2 tăng trưởng chưa đến 5% và 6 tháng chỉ đạt tương đương cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2019 riêng lẻ và hợp nhất.

Theo đó, đến 30/6, ngân hàng hợp nhất có tổng tài sản trên 360.663 tỷ đồng, tăng thêm 40 nghìn tỷ tức 12,4% so với đầu năm. Trong đó tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 20,3% đạt 42.878 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng 16% đạt 182.887 tỷ; chứng khoán đầu tư tăng 15,9% đạt 100.234 tỷ còn chứng khoán kinh doanh giảm gần 60% về 3.143 tỷ.

Tiền gửi và vay tổ chức tín dụng khác của Techcombank tăng 56,4% trong 6 tháng vừa qua, lên 56.962 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cá nhân và tổ chức trong khi đó tăng 9,4% đạt 20.262 tỷ. Các khoản giấy tờ có giá phát hành giảm 4% xuống 12.642 tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm 30/6, Techcombank có tổng vốn chủ sở hữu 56.365 tỷ đồng, tăng thêm 8,85% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu nhờ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tăng 36% đạt 16.884 tỷ.

Trong kinh doanh, ngoại trừ mảng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh sụt giảm, còn lại các mảng khác của Techcombank đều tăng trưởng khá ấn tượng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần riêng quý 2 tăng 24,8% đạt 3.124 tỷ đồng; mảng dịch vụ tăng 20,6% đạt 830 tỷ; các hoạt động khác tăng 28,4% đạt 466 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần tăng 28,4% đạt 6.484 tỷ đồng; hoạt động dịch vụ tăng gần 19% đạt xấp xỉ 1.400 tỷ đồng và hoạt động khác tăng 30% đạt 774 tỷ đồng.

Sự sụt giảm của mảng chứng khoán kinh doanh và ngoại hối khá mạnh, lần lượt gần 80% và 40% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ, song tổng 2 mảng này chỉ có 270 tỷ đồng, nên cũng không tác động nhiều đến kết quả kinh doanh chung.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng rất mạnh, lần lượt 36,5% ở quý 2 và trên 30% trong 6 tháng là “tội đồ” khiến cho tổng doanh thu thuần của toàn hàng 6 tháng sụt giảm so với cùng kỳ, chỉ đạt 5.901 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 6.240 tỷ. Riêng quý 2, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 9,4% đạt 3.116 tỷ.

Dẫu vậy, nhờ trích lập dự phòng được siết giảm đến 67% trong quý 2 và 77% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ 2018, nên lợi nhuận trước thuế quý 2 của ngân hàng hợp nhất vẫn đạt mức tăng 15,9% với 3.044 tỷ đồng và 6 tháng tăng 9% đạt 5.661 tỷ.

Song nếu tính riêng ngân hàng mẹ thì lợi nhuận trước thuế quý 2 chỉ đạt 2.635 tỷ, tăng chưa đến 5% so với cùng kỳ và 6 tháng ở mức 5.018 tỷ, thấp hơn gần 2% so với 6 tháng đầu năm 2018.

Như vậy, Techcombank đã ghi nhận quý tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận thứ 15 liên tiếp dù tốc độ tăng trưởng có đang chậm lại đáng kể so với các quý trước. Mức lợi nhuận hơn 5.660 tỷ của ngân hàng hợp nhất cũng là kỷ lục trong nửa năm kinh doanh ở nhà băng này.

Liên quan đến câu chuyện tăng trưởng tín dụng ở Techcombank, trong 6 tháng đầu năm nay ngân hàng này đẩy mạnh cho vay khách hàng với mức tăng trưởng trên 16%, nhưng lại giảm đầu tư vào trái phiếu (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ, trái phiếu của TCTD khác và trái phiếu doanh nghiệp), trong đó riêng trái phiếu Chính phủ giảm hơ 85% còn trái phiếu do tổ chức tín dụng khác phát hành giảm 1/3 so với cùng kỳ. Do vậy tăng room trưởng tín dụng chung của ngân hàng còn khá nhiều cho 6 tháng cuối năm, sau khi mới đây nhà băng này được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm room bởi đã đáp ứng sớm được Thông tư 41 (Basel II) về an toàn vốn.

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu của Techcombank đã tăng thêm 17,8% trong 6 tháng qua – cao hơn chút ít so với mức tăng tín dụng. Trong đó nợ dưới chuẩn tăng gần gấp 3 lần còn nợ có khả năng mất vốn tăng 33,5% và nợ nghi ngờ giảm 55%. Tổng cộng ngân hàng có hơn 3.300 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,22% trên dư nợ cho vay khách hàng, trong khi cuối năm 2018 chỉ có hơn 2.800 tỷ đồng nợ xấu ứng với tỷ lệ 1,06% dư nợ khách hàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here